Hvordan kan vi forebygge mot høyt fravær?

Bør sykefraværet i bedriften din reduseres?

I en del yrkesgrupper kan det være slik at ansatte er spesielt utsatt for å få kroniske smerter, for eksempel i forbindelse med ensidige arbeidsstillinger og/eller tunge løft, høyt press over lengre perioder som kan resultere i stressrelaterte plager, eller det kan rett og slett være tidsklemma og private grunner til at helsen skranter.

Så hvordan kan vi kartlegge dette? Nedenfor har vi satt opp en kort sjekkliste som kan gi en indikasjon på gevinstpotensialet i dette.

1. Hva er sykefraværet i bedriften i dag?  #Gevinstpotensial, økonomisk og arbeidslivskvalitet?

2. Hvor mye av det er langtidsfravær? Gevinstpotensial, økonomisk og arbeidslivskvalitet?

3. Hvor mye av det kan forebygges? Gevinstpotensial?

4. Hvor mange gjennomfører proaktivt behandling og/eller trening for å bli bedre?Potensial hvis alle gjør det?

 

Hva er våre bidrag til dette?

  1. Bistå med kartlegging av dagens fraværssituasjon i bedriften.
  2. Redusere langtidsfravær ved å tilby behandling med TFT der det er potensial til vesentlig forkorting av fraværet.
  3. Forebygge mot fravær ved at vi kan gjøre behandlinger tidlig i en prosess (proaktiv behandling). For eksempel der ansatte merker at en smertesituasjon enten er i ferd med å eskalere, eller for den sakens skyld har oppstått akutt. Hovedsaken er at vi får gjennomført behandling før sykemeldingen blir nødvendig.
  4. Forebygge mot fravær ved å legge til rette for å øke trivselen på arbeidsplassen. Dette gjør vi ved å bygge en motiverende løsningsorientert bedriftskultur med coaching av ledelse, eventuelt individuell coaching for alle, tilpasset bedriftens og medarbeideres dominerende behov.

Dette er bare et lite utdrag av hva vi kan gjøre i denne sammenhengen. Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale eller et møte, hvor vi ser nærmere på mulighetene og potensialet som ligger i dette.

Mvh Øyvind Skriver


Du finner meg i Kodal i Sandefjord Kommune.

Email:    skriver@mindconnection.no

Mobil:    +47 4053 8192

Adresse: Skogsnipeveien 6, 3243 Kodal

 

 

#sykefravær #kroniske smerter #smerter #fobier #allergi #angst #immunforsvar