TFT til forebygging av sykefravær

Profilbilde

I dag tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt om hvordan vi kan redusere sykefravær ved bruk av TFT.

I mange yrker med mye fysiske belastninger av kroppen kan sykefraværet bli så høyt at det kan gå utover kvaliteten på bedriftens produkter, i tillegg til at det også blir veldig kostbart. Den jobben den som er sykmeldt skulle gjort, må enten dekkes av de andre i bedriften, utsettes, eller gjøres av vikarer som ofte ikke har de samme faglige kvalifikasjoner og erfaring som den sykmeldte har. Det kan være ensidig eller tung belastning som gjør at medarbeiderne får rygg, skulder og nakkesmerter. Dette er ofte utbredt i håndverk og omsorgsyrker, men gjør seg også gjeldende inne kontoryrker med timevis med en statisk arbeidssituasjon.

I tillegg kommer alt det administrative i forbindelse med å dekke opp for fraværet.

Vi tilbyr pakkeløsninger tilpasset den enkelte bedrift som går ut på å forebygge mot at folk blir sykmeldte i første omgang, men også for å få langtidssykmeldte raskere tilbake i arbeid. Vi har løsninger som går ut på at når medarbeidere begynner å få plager med f.eks. smerter eller stress, kommer vi og behandler mot dette ved å bruke TFT til avspenning og til å stimulere immunforsvaret. Dette er vanligvis så effektivt,  at jeg blir overrasket hvis ikke TFT fjerner smertene i slike tilfeller. Uansett er det å anbefale å bruke naturlige løsninger før man blir sykmeldt eller begynner med medikamenter. Mange medikamenter har jo også bivirkninger som er beviselig farlige.

I tillegg har vi coachingløsninger for å bygge team og kultur på arbeidsplassen. Her inkluderer vi både ledere og medarbeidere, i gruppe og enkeltvis.

Engangs coachingforedrag/seminar er en ting vi ikke anbefaler. Det gir riktignok et boost, men det er ytterst sjelden at det bidrar til varig endring. Jeg vil påstå at coaching uten oppfølging er det samme som å kaste penger rett i den berømte dassen.  Man sitter bare igjen med en riktignok hyggelig, men veldig dyr fellesaften.