Vold i relasjoner

Vold mot barn kan nok være en av de mest grunnleggende traumene som i senere alder forårsaker ting som å droppe ut av skolen (man fortjener ikke suksess), rusmisbruk (ingen er jo glad i meg. Ikke engang foreldrene mine), familiær vold (man har jo lært at vold er problemløsing), livstilssykdommer pga langvarige spenninger i kroppen (man har jo lært at man ikke er verdt noe) etc. etc. Og hvis man er så “heldig” at man har vokst opp med en mix av alt dette, ja da har man litt å jobbe med.
Bare tenk hva dette koster samfunnet av unødvendig lidelse og depresjoner, med påfølgende sykemeldinger, fortrinnsvis langtids sykemeldinger. Kanskje til og med arbeidsuførhet og/eller arbeidsløshet. Det er bare å nevne i fleng, og jeg har møtt flere av dem som har møtt veggen i voksen alder pga traumer i barndommen, så for meg er det ingen tvil om at vi alle har en jobb å gjøre her.
En ting som jeg er sikker på at er veldig viktig å reflektere en del over, er de første årene i et barns liv, og hvordan de “lærer” at livet skal være.
Vi sier jo at “barn gjør ikke som vi sier, de gjør som vi gjør”.
Hvis vi går litt i dybden på det, åpner det for litt perspektiver. Husk, barn har ikke noe godt utviklet språk den første tiden. Så de lærer ved å observere, og det er de fantastisk dyktige på. De catcher den minste detalj umiddelbart, og lagrer den, i underbevisstheten, for resten av livet. Tenk litt på det. Kanskje ikke så rart at barn av rusmisbrukere blir rusmisbrukere. At barn av koneplagere blir koneplagere, eller finner seg en koneplager. Det er det de har vokst opp med. Det er sånn livet skal være, ubevisst. Men vi er styrt av følelser, og de ligger i underbevisstheten, og følelser kan som kjent være uhyggelig sterke. Bare tenk på når vi er forelsket. Da er det ingenting som stopper oss, og vi er så løsningsorienterte som aldri før.
Så det er ikke så rart at barn som har vokst opp i en voldelig relasjon får problemer senere i livet. Det er faktisk helt logisk.
Så da vet vi hva vi har å gjøre fremover da? Eller?

Ha en fortsatt strålende dag alle sammen.

Artikkel i Aftenposten om vold mot barn